0.5GB בחו"ל
0.5GB
7 ימים
ארה"ב ואירופה
59 00
לחבילה
ניתן להשוות עד 4 חבילות מאותו תחום

פרטים נוספים

פרטי המסלול: חבילת גלישה 0.5GB למשך 7 ימים
מחיר: 59 ש"ח
כרטיס SIM: ניתן לאסוף מנתב"ג או לקבל אותו ע"י שליח
המדינות הנכללות בחבילה: ארה"ב ואירופה
מידע נוסף: פתוח ללקוחות כל החברות, שיחות נכנסות חינם, בסיום נפח הגלישה שבחבילה, תיחסם הגלישה.
ניתן להוסיף חבילת בנק דקות שתקפה ל-30 ימים: 50 דקות ב-40 ש"ח, 100 דקות ב-60 ש"ח, 200 דקות ב-100 ש"ח.

פרטי המסלול: חבילת גלישה 0.5GB למשך 7 ימים
מחיר: 59 ש"ח
כרטיס SIM: ניתן לאסוף מנתב"ג או לקבל אותו ע"י שליח
המדינות הנכללות בחבילה: ארה"ב ואירופה
מידע נוסף: פתוח ללקוחות כל החברות, שיחות נכנסות חינם, בסיום נפח הגלישה שבחבילה, תיחסם הגלישה.
ניתן להוסיף חבילת בנק דקות שתקפה ל-30 ימים: 50 דקות ב-40 ש"ח, 100 דקות ב-60 ש"ח, 200 דקות ב-100 ש"ח.

השאר פרטים ונציג יחזור אליך
1GB בחו"ל
1GB
7 ימים
ארה"ב ואירופה
99 00
לחבילה
ניתן להשוות עד 4 חבילות מאותו תחום

פרטים נוספים

פרטי המסלול: חבילת גלישה 1GB
מחיר: 99 ש"
כרטיס SIM: ניתן לאסוף מנתב"ג או לקבל אותו ע"י שליח
המדינות הנכללות בחבילה: ארה"ב ואירופה
מידע נוסף: פתוח ללקוחות כל החברות, שיחות נכנסות חינם, בסיום נפח הגלישה שבחבילה, תיחסם הגלישה.
ניתן להוסיף חבילת בנק דקות שתקפה ל-30 ימים: 50 דקות ב-40 ש"ח, 100 דקות ב-60 ש"ח, 200 דקות ב-100 ש"ח.

פרטי המסלול: חבילת גלישה 1GB
מחיר: 99 ש"
כרטיס SIM: ניתן לאסוף מנתב"ג או לקבל אותו ע"י שליח
המדינות הנכללות בחבילה: ארה"ב ואירופה
מידע נוסף: פתוח ללקוחות כל החברות, שיחות נכנסות חינם, בסיום נפח הגלישה שבחבילה, תיחסם הגלישה.
ניתן להוסיף חבילת בנק דקות שתקפה ל-30 ימים: 50 דקות ב-40 ש"ח, 100 דקות ב-60 ש"ח, 200 דקות ב-100 ש"ח.

השאר פרטים ונציג יחזור אליך
4GB בחו"ל
4GB
14 ימים
ארה"ב ואירופה
139 00
לחבילה
ניתן להשוות עד 4 חבילות מאותו תחום

פרטים נוספים

פרטי המסלול: 4GB גלישה בחו"ל
מחיר: 139 ש"ח
כרטיס SIM: ניתן לאסוף מנתב"ג או לקבל אותו ע"י שליח
המדינות הנכללות בחבילה: ארה"ב ואירופה
מידע נוסף: פתוח ללקוחות כל החברות, שיחות נכנסות חינם, בסיום נפח הגלישה שבחבילה, תיחסם הגלישה.
ניתן להוסיף חבילת בנק דקות שתקפה ל-30 ימים: 50 דקות ב-40 ש"ח, 100 דקות ב-60 ש"ח, 200 דקות ב-100 ש"ח.

פרטי המסלול: 4GB גלישה בחו"ל
מחיר: 139 ש"ח
כרטיס SIM: ניתן לאסוף מנתב"ג או לקבל אותו ע"י שליח
המדינות הנכללות בחבילה: ארה"ב ואירופה
מידע נוסף: פתוח ללקוחות כל החברות, שיחות נכנסות חינם, בסיום נפח הגלישה שבחבילה, תיחסם הגלישה.
ניתן להוסיף חבילת בנק דקות שתקפה ל-30 ימים: 50 דקות ב-40 ש"ח, 100 דקות ב-60 ש"ח, 200 דקות ב-100 ש"ח.

השאר פרטים ונציג יחזור אליך
5GB + שיחות בחו"ל
5GB
8 ימים
ארה"ב ואירופה
50 דק'
160 00
לחבילה
ניתן להשוות עד 4 חבילות מאותו תחום

פרטים נוספים

פרטי המסלול: 5GB גלישה בחו"ל + 50 דק' שיחה לישראל ובחו"ל
מחיר: 160 ש"ח
כרטיס SIM: ניתן לאסוף מנתב"ג או לקבל אותו ע"י שליח
המדינות הנכללות בחבילה: ארה"ב ואירופה
מידע נוסף: פתוח ללקוחות כל החברות, שיחות נכנסות חינם, בסיום נפח הגלישה שבחבילה, תיחסם הגלישה.

פרטי המסלול: 5GB גלישה בחו"ל + 50 דק' שיחה לישראל ובחו"ל
מחיר: 160 ש"ח
כרטיס SIM: ניתן לאסוף מנתב"ג או לקבל אותו ע"י שליח
המדינות הנכללות בחבילה: ארה"ב ואירופה
מידע נוסף: פתוח ללקוחות כל החברות, שיחות נכנסות חינם, בסיום נפח הגלישה שבחבילה, תיחסם הגלישה.

השאר פרטים ונציג יחזור אליך
7GB + שיחות בחו"ל
7GB
15 ימים
ארה"ב ואירופה
70 דק'
190 00
לחבילה
ניתן להשוות עד 4 חבילות מאותו תחום

פרטים נוספים

פרטי המסלול: 7GB גלישה בחו"ל + 70 דק' שיחה לישראל ובחו"ל
מחיר: 160 ש"ח
כרטיס SIM: ניתן לאסוף מנתב"ג או לקבל אותו ע"י שליח
המדינות הנכללות בחבילה: ארה"ב ואירופה
מידע נוסף: פתוח ללקוחות כל החברות, שיחות נכנסות חינם, בסיום נפח הגלישה שבחבילה, תיחסם הגלישה.

פרטי המסלול: 7GB גלישה בחו"ל + 70 דק' שיחה לישראל ובחו"ל
מחיר: 160 ש"ח
כרטיס SIM: ניתן לאסוף מנתב"ג או לקבל אותו ע"י שליח
המדינות הנכללות בחבילה: ארה"ב ואירופה
מידע נוסף: פתוח ללקוחות כל החברות, שיחות נכנסות חינם, בסיום נפח הגלישה שבחבילה, תיחסם הגלישה.

השאר פרטים ונציג יחזור אליך
6GB בחו"ל
6GB
30 ימים
ארה"ב ואירופה
199 00
לחבילה
ניתן להשוות עד 4 חבילות מאותו תחום

פרטים נוספים

פרטי המסלול: 6GB גלישה בחו"ל
מחיר: 199 ש"ח
כרטיס SIM: ניתן לאסוף את כרטיס הסים ללא עלות מהדיוטי פרי או במשלוח עד הבית בעלות של 30 ש"ח.
המדינות הנכללות בחבילה: ארה"ב ואירופה
מידע נוסף: פתוח ללקוחות כל החברות, שיחות נכנסות חינם, בסיום נפח הגלישה שבחבילה, תיחסם הגלישה.
ניתן להוסיף חבילת בנק דקות שתקפה ל-30 ימים: 50 דקות ב-40 ש"ח, 100 דקות ב-60 ש"ח, 200 דקות ב-100 ש"ח.

פרטי המסלול: 6GB גלישה בחו"ל
מחיר: 199 ש"ח
כרטיס SIM: ניתן לאסוף את כרטיס הסים ללא עלות מהדיוטי פרי או במשלוח עד הבית בעלות של 30 ש"ח.
המדינות הנכללות בחבילה: ארה"ב ואירופה
מידע נוסף: פתוח ללקוחות כל החברות, שיחות נכנסות חינם, בסיום נפח הגלישה שבחבילה, תיחסם הגלישה.
ניתן להוסיף חבילת בנק דקות שתקפה ל-30 ימים: 50 דקות ב-40 ש"ח, 100 דקות ב-60 ש"ח, 200 דקות ב-100 ש"ח.

השאר פרטים ונציג יחזור אליך
10GB בחו"ל
10GB
30 ימים
ארה"ב ואירופה
229 00
לחבילה
ניתן להשוות עד 4 חבילות מאותו תחום

פרטים נוספים

פרטי המסלול: 10GB גלישה בחו"ל
מחיר: 229 ש"ח
כרטיס SIM: ניתן לאסוף את כרטיס הסים ללא עלות מהדיוטי פרי או במשלוח עד הבית בעלות של 30 ש"ח.
המדינות הנכללות בחבילה: ארה"ב ואירופה
מידע נוסף: פתוח ללקוחות כל החברות, שיחות נכנסות חינם, בסיום נפח הגלישה שבחבילה, תיחסם הגלישה.
ניתן להוסיף חבילת בנק דקות שתקפה ל-30 ימים: 50 דקות ב-40 ש"ח, 100 דקות ב-60 ש"ח, 200 דקות ב-100 ש"ח.

פרטי המסלול: 10GB גלישה בחו"ל
מחיר: 229 ש"ח
כרטיס SIM: ניתן לאסוף את כרטיס הסים ללא עלות מהדיוטי פרי או במשלוח עד הבית בעלות של 30 ש"ח.
המדינות הנכללות בחבילה: ארה"ב ואירופה
מידע נוסף: פתוח ללקוחות כל החברות, שיחות נכנסות חינם, בסיום נפח הגלישה שבחבילה, תיחסם הגלישה.
ניתן להוסיף חבילת בנק דקות שתקפה ל-30 ימים: 50 דקות ב-40 ש"ח, 100 דקות ב-60 ש"ח, 200 דקות ב-100 ש"ח.

השאר פרטים ונציג יחזור אליך

מפעילות סלולר חו"ל נוספות:

להצטרפות 072-3926584

רוצים להתעדכן בחבילות חדשות לפני כולם? הירשמו עכשיו!