fbpx
תזכורות תזכורת

אקספון 018 אינטרנט | חבילות מבצעים מחירים

מבצעים וחבילות אינטרנט למצטרפים לאקספון
אקספון 018

אינטרנט 018 אקספון מציעים חבילות אחידות, בלי אותיות קטנות ובלי תנאים משתנים. פשוט בוחרים חבילת תשתית וספק או ספק בלבד וגולשים על כמה שצריכים. לבדיקת ההצעות של אקספון גללו למטה.

300MB פייבר
תשתית בזק
ionicons-v5-r
מהירות העלאה 100
מגדיל טווח - חודשיים ראשונים ללא עלות!
מחיר קבוע לשנה!
79
לחודש
צרו קשר השוואה
פרטי המסלול: ספק ותשתית סיבים אופטיים ע"ג תשתית בזק במהירות הורדה 300MB והעלאה עד 100MB.מחיר: חודשים 1-12: 79 ש"ח לחודש, מחודש 13 ואילך: 99 ש"ח לחודש.התקנה:

 • התקנה ללקוחות בעלי תשתית סיבים קיימת - ללא עלות.

 • התקנה ללקוחות ללא תשתית סיבים - 149 ש"ח.

נתב: 25 ש"ח בחודש.מגדיל טווח: MESH - מגדיל טווח חודשיים ראשונים ללא עלות ומחודש 3 עלות של 12.9 ש"ח.דמי מעבר: קיים חיוב בגין דמי מעבר לחבילה של 150 ש"ח.
מלאו פרטים ונציג אקספון יחזור טלפונית*
או חייגו: 072-3943009
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.
300MB פייבר
תשתית אנלימיטד
ionicons-v5-r
מהירות העלאה 100
מגדיל טווח - חודשיים ראשונים ללא עלות!
115.9
לחודש
65 ש"ח לחודשיים
צרו קשר השוואה
פרטי המסלול: ספק ותשתית סיבים אופטיים ע"ג תשתית אנלימיטד במהירות הורדה 300MB והעלאה עד 100MB.מחיר: חודשים 1-2: 65 ש"ח ש"ח לחודש, מחודש 3 ואילך: 115.9 ש"ח לחודש.התקנה:

 • התקנה ללקוחות בעלי תשתית סיבים קיימת - ללא עלות.

 • התקנה ללקוחות ללא תשתית סיבים - 149 ש"ח.

נתב: 25 ש"ח בחודש.מגדיל טווח: MESH - מגדיל טווח חודשיים ראשונים ללא עלות ומחודש 3 עלות של 12.9 ש"ח.דמי מעבר: קיים חיוב בגין דמי מעבר לחבילה של 150 ש"ח.
מלאו פרטים ונציג אקספון יחזור טלפונית*
או חייגו: 072-3943009
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.
600MB פייבר
תשתית בזק / אנלימיטד
ionicons-v5-r
מהירות העלאה 100
מגדיל טווח - חודשיים ראשונים ללא עלות!
119.9
לחודש
65 ש"ח לחודשיים
צרו קשר השוואה
פרטי המסלול: ספק ותשתית סיבים אופטיים ע"ג תשתית בזק / אנלימיטד במהירות הורדה 600MB והעלאה 100MB.מחיר: חודשים 1-2: 65 ש"ח לחודש, מחודש 3 ואילך: 119.9 ש"ח לחודש (מחיר קבוע).התקנה:

 • התקנה ללקוחות בעלי תשתית סיבים קיימת - ללא עלות.

 • התקנה ללקוחות ללא תשתית סיבים - 149 ש"ח.

נתב: 25 ש"ח לחודש.מגדיל טווח: MESH - מגדיל טווח חודשיים ראשונים ללא עלות ומחודש 3 עלות של 12.9 ש"ח.דמי מעבר: קיים חיוב בגין דמי מעבר לחבילה של 150 ש"ח.
מלאו פרטים ונציג אקספון יחזור טלפונית*
או חייגו: 072-3943009
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.
1,000MB פייבר
תשתית בזק / אנלימיטד
ionicons-v5-r
מהירות העלאה 100
מגדיל טווח - חודשיים ראשונים ללא עלות!
124.9
לחודש
65 ש"ח לחודשיים
צרו קשר השוואה
פרטי המסלול: ספק ותשתית סיבים אופטיים ע"ג תשתית בזק / אנלימיטד במהירות הורדה 1,000MB והעלאה 100MB.מחיר: חודשים 1-2: 65 ש"ח לחודש, מחודש 3 ואילך: 124.9 ש"ח לחודש (מחיר קבוע)התקנה:

 • התקנה ללקוחות בעלי תשתית סיבים קיימת - ללא עלות.

 • התקנה ללקוחות ללא תשתית סיבים - 149 ש"ח.

נתב: 25 ש"ח לחודש.מגדיל טווח: MESH - מגדיל טווח חודשיים ראשונים ללא עלות ומחודש 3 עלות של 12.9 ש"ח.דמי מעבר: קיים חיוב בגין דמי מעבר לחבילה של 150 ש"ח.
מלאו פרטים ונציג אקספון יחזור טלפונית*
או חייגו: 072-3943009
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.
100MB
תשתית בזק
סינון תכנים ללא עלות
99
לחודש
צרו קשר השוואה
פרטי המסלול: ספק 018 ותשתית אינטרנט של בזק במהירות הורדה 100MB והעלאה 3MB.מחיר: 99 ש"ח לחודש, מחיר קבוע.התקנה: חינם ללקוחות בתשתית בזק (לקוחות חדשים ללא תשתית 199 ש"ח).נתב: 19.9 ש"ח לחודש במודל השכרה.מידע נוסף:

 • ניתן להוסיף שירות סינון תכנים - ללא עלות!

 • חבילה משולבת של ספק ותשתית של חברת בזק במסגרת השוק הסיטונאי (התנהלות קבועה ומלאה רק מול חברת אקספון ללא פיצול החבילה).

מלאו פרטים ונציג אקספון יחזור טלפונית*
או חייגו: 072-3943009
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.
100MB
תשתית בזק
סינון תכנים ללא עלות
99
לחודש
צרו קשר השוואה
פרטי המסלול: ספק 018 ותשתית אינטרנט של בזק במהירות הורדה 100MB והעלאה 5MB.מחיר: 99 ש"ח לחודש, מחיר קבוע.התקנה: חינם ללקוחות בתשתית בזק (לקוחות חדשים ללא תשתית 199 ש"ח).נתב: 19.9 ש"ח לחודש במודל השכרה.מידע נוסף:

 • ניתן להוסיף שירות סינון תכנים - ללא עלות!

 • חבילה משולבת של ספק ותשתית של חברת בזק במסגרת השוק הסיטונאי (התנהלות קבועה ומלאה רק מול חברת אקספון ללא פיצול החבילה).

מלאו פרטים ונציג אקספון יחזור טלפונית*
או חייגו: 072-3943009
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.
100MB
תשתית בזק
סינון תכנים ללא עלות
99
לחודש
צרו קשר השוואה
פרטי המסלול: ספק 018 ותשתית אינטרנט של בזק במהירות הורדה 100MB והעלאה 10MB.מחיר: 99 ש"ח לחודש, מחיר קבוע.התקנה: חינם ללקוחות בתשתית בזק (לקוחות חדשים ללא תשתית 199 ש"ח).נתב: 19.9 ש"ח לחודש במודל השכרה.מידע נוסף:

 • ניתן להוסיף שירות סינון תכנים - ללא עלות!

 • חבילה משולבת של ספק ותשתית של חברת בזק במסגרת השוק הסיטונאי (התנהלות קבועה ומלאה רק מול חברת אקספון ללא פיצול החבילה).

מלאו פרטים ונציג אקספון יחזור טלפונית*
או חייגו: 072-3943009
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.
200MB
תשתית בזק
סינון תכנים ללא עלות
99
לחודש
צרו קשר השוואה
פרטי המסלול: ספק 018 ותשתית אינטרנט של בזק במהירות הורדה 200MB.מחיר: 99 ש"ח לחודש, מחיר קבוע.התקנה: חינם ללקוחות בתשתית בזק (לקוחות חדשים ללא תשתית 199 ש"ח).נתב: 19.9 ש"ח לחודש במודל השכרה.מידע נוסף: חבילה משולבת של ספק ותשתית של חברת בזק במסגרת השוק הסיטונאי (התנהלות קבועה ומלאה רק מול חברת אקספון ללא פיצול החבילה).
מלאו פרטים ונציג אקספון יחזור טלפונית*
או חייגו: 072-3943009
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.
500MB
תשתית אנלימיטד
ionicons-v5-r
מהירות העלאה 50
סינון תכנים ללא עלות
79
לחודש
צרו קשר השוואה
פרטי המסלול: ספק ותשתית ע"ג תשתית אנלימיטד במהירות הורדה 500MB והעלאה עד 50MB.מחיר: חודשים 1-12: 79 ש"ח ש"ח לחודש, מחודש 13 ואילך: 99 ש"ח לחודש.התקנה:

 • התקנה ללקוחות בעלי תשתית סיבים קיימת - ללא עלות.

 • התקנה ללקוחות ללא תשתית סיבים - 149 ש"ח.

נתב: ברכישה - 400 ₪.דמי מעבר: קיים חיוב בגין דמי מעבר לחבילה של 150 ש"ח.הגנה: שירות סינון תכנים ללא עלות.
מלאו פרטים ונציג אקספון יחזור טלפונית*
או חייגו: 072-3943009
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.
40MB ספק בלבד
סינון תכנים ללא עלות
19.9
לחודש
צרו קשר השוואה
פרטי המסלול: ספק אינטרנט במהירות הורדה 40MB.מחיר: 19.9 ש"ח לחודש למשך שנה ולאחר מכן 29.9 ש"ח לחודש.מידע נוסף:

 • המסלול אינו כולל תשתית אינטרנט.

 • המסלול ללקוחות חדשים.

 • אפשרות לסינון תכנים ללא עלות.

מלאו פרטים ונציג אקספון יחזור טלפונית*
או חייגו: 072-3943009
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.
100MB ספק בלבד
סינון תכנים ללא עלות
19.9
לחודש
צרו קשר השוואה
פרטי המסלול: ספק אינטרנט במהירות הורדה 100 מגה.מחיר: 19.9 ש"ח לחודש למשך שנה ולאחר מכן 29.9 ש"ח לחודש.מידע נוסף:

 • המסלול אינו כולל תשתית אינטרנט.

 • המסלול ללקוחות חדשים.

 • אפשרות לסינון תכנים ללא עלות.

מלאו פרטים ונציג אקספון יחזור טלפונית*
או חייגו: 072-3943009
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.
200MB ספק בלבד
סינון תכנים ללא עלות
19.9
לחודש
צרו קשר השוואה
פרטי המסלול: ספק אינטרנט במהירות הורדה 200 מגה.מחיר: 19.9 ש"ח לחודש למשך שנה ולאחר מכן 29.9 ש"ח לחודש.מידע נוסף:

 • המסלול אינו כולל תשתית אינטרנט.

 • המסלול ללקוחות חדשים.

 • אפשרות לסינון תכנים ללא עלות.

מלאו פרטים ונציג אקספון יחזור טלפונית*
או חייגו: 072-3943009
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.

מלאו פרטים ונציג אקספון יחזור טלפונית*
או חייגו: 072-3943009
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.

018 אקספון: אינטרנטוסיבים אופטיים

אקספון 018 בע"מ הינה חברה פרטית ישראלית המספקת שירותי טלפון בינלאומיים ושירותי אינטרנט.

בינואר 2015 זכתה החברה במרכז המאפשר לה להשתמש בתדרי דור 4 ובכך הפך את החברה לשישית בארץ שמספקת שירות סלולרי (שאינו וירטואלי).

חברת אקספון אינטרנט מספקת ספק ותשתית ביחד, ולאחרונה התקדמה לטכנולוגיית IPv6 אותה היא מספקת ללא תשלום נוסף לכל הלקוחות שכבר מחוברים כמנויים לשירותי האינטרנט של אקספון.

ניתן או לקבל גם ספק ותשתית או לקבל רק מסלול גלישה ללא תשתית.

בכל מקרה, החברה משתמשת בתשתית ADSL של בזק, ותשתית כבלים של HOT.

 

אינטרנט אקספון 018 – חבילות כשרות

אקספון מאמינה בערכי הדת היהודית ודוגלת בערכיה ומציעה מגוון חבילות אינטרנט מסוננות.

החברה מספקת שירותים לחסימת ערכים לא ראויים ולא ערכיים על פי תפיסת עולמה.

אקספון קיבלה הסכמה רשמית לשיווק אינטרנט מטעם רבנים מוכרים בציבור הדתי והחרדי.

בנוגע לחסימת תכנים, החברה מציעה את שירות "רשת ביטחון" שניתן ללא תוספת תשלום למנויים של שירות האינטרנט. את השירות ניתן לשדרג ל"פלטיניום".

שמאפשר ניהול זמן שימוש באינטרנט, סינון מורחב, התראות מיידיות להורים וכו'.

 

הצטרפות לאקספון אינטרנט

אקספון מציעה מגוון חבילות אינטרנט עד 200 מגה וגם אינטרנט על גבי סיבים אופטיים עד 1 ג'יגה.

החברה מציעה מגוון מבצעי הצטרפות ללקוחות חדשים, בעמוד זה ניתן לצפות בכל החבילות וההטבות למצטרפים

להצטרפות לשירותי האינטרנט של אקספון השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם עם ההצעה המשתלמת ביותר.

 

ספק ותשתית אינטרנט אקספון

אקספון 018 מספקת חבילות באנדל הכוללות ספק ותשתית יחד בחשבונית אחת. ברפשרותכם לבחור חבילת אינטרנט נחושת רגילה עד 200 מגה מהירות הורדה או לבחור באינטרנט המהיר על גבי טכנולוגיית סיבים אופטייפ עם מהירות הורדה של עד 1,000 מגה.

בעבר החברה סיפקה שירותי ספק בלבד אך כיום כמו כל חברות האינטרנט בישראל, היא מספקת יחד.

שאלות ותשובות בנושא אינטרנט אקספון 018

אקספון מציעה מגוון של חבילות במהירויות שונות, ומהן ניתן להתרשם בכניסה לאתר החברה.

חבילות האינטרנט של אקספון מוצעות במחירים משתלמים, וכוללות תשתית, ספק ואינטרנט מהיר. המחיר נקבע בהתאם לנפח החבילה.

ההצטרפות לאקספון היא פשוטה, ומתבצעת ע"י השארת פרטים בטופס ההצטרפות באתר. ניתן גם לחייג למספר המופיע באתר.

אקספון יושבים על תשתית של בזק, ולכן סביר להניח שגם אצלכם ניתן להתחבר. צרו קשר עם נציגי החברה לבירור.

חברות אינטרנט נוספות להשוואה

תחומים נוספים להשוואה

חבילות סלולר

סלולר

השוואת חבילות טלוויזיה

טלוויזיה וטריפל

השוואת חבילות אינטרנט

אינטרנט

סיבים אופטיים

סיבים אופטיים

חבילות טלפון קווי

קווי טלפון

השוואת ברי מים

ברי מים

כתבות שאולי יעניינו אותך
מלאו פרטים ונציג אקספון יחזור טלפונית*
או חייגו: 072-3943009
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.

חבילות להשוואה

ניתן להשוות עד 5 חבילות
חבילות להשוואה
אקספון 018
רק רגע...
תנו לנו להפתיע אתכם במבצע שאסור לפספס!

*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.

רוצה לקבל הצעת מחיר

המועדפים שלי

שלחנו לך קוד אימות ב-SMS לטלפון
לבעלי טלפון כשר תישלח סיסמא באמצעות שיחה קולית
הקוד שהזנת שגוי
הקוד לא הגיע?
נתקלת בבעיה או שאלה?
אנחנו כאן לשירותך בטלפון 077-404-5025 בימים א'-ה' בין השעות 9:30-18:00
או במייל: info@smartcut.co.il
הקוד אומת בהצלחה!
שליחת הטופס מתבצעת