fbpx
תזכורות תזכורת

הוט נט (הוטנט) מבצעים ומסלולים

כל המבצעים והחבילות של הוט נט - HOTnet
אינטרנט הוט נט מציע חבילות ספק ותשתית כולל הנחה ל-3 חודשים וכן את חבילות הבאנדל הכוללות אינטרנט יחד עם אפליקציית התכנים של נקסט טי וי לצפייה מכל מכשיר המחובר לרשת. גללו מטה לצפייה בפרטי החבילות השונות.
הוטנט
500MB
נתב ₪19.9
3 חודשים ראשונים ב- 59 ש"ח לחודש
89
לחודש
צרו קשר השוואה
פרטי המסלול: ספק ותשתית אינטרנט במהירות הורדה עד 500 מגה.מחיר: חודשים 1-3: 59 ש"ח לחודש

חודשים 4-12: 89 ש"ח לחודש, ולאחר מכן 119 ש"ח.
התקנה: 49 ש"חנתב: בהשכרה במחיר 19.9 ש"ח לחודש לשנה הראשונה, ורשת ביתית חינם לשנה.
מלאו פרטים ונציג הוטנט יחזור טלפונית*
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.
500MB
נתב ₪19.9 למשך שנה
3 חודשים ראשונים ב- 69 ש"ח לחודש
129
לחודש
צרו קשר השוואה
פרטי המסלול: ספק ותשתית אינטרנט במהירות הורדה עד 500 מגה והעלאה 10 מגה.מחיר: חודשים 1-3: 69 ש"ח לחודש, חודשים 4-12: 129 ש"ח לחודש.התקנה: 129 ש"ח.נתב: בהשכרה במחיר 19.9 ש"ח לחודש למשך שנה, לאחר מכן - 24.9 לחודש.הטבה: עלויות למצטרפים דרך אתר הוט: חודשים 1-3: 59 ש״ח לחודש, חודשים 4-12: 119 ש"ח לחודש

 
מלאו פרטים ונציג הוטנט יחזור טלפונית*
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.
200MB
נתב ₪19.9 למשך שנה
3 חודשים ראשונים ב- 39 ש"ח לחודש
69
לחודש
צרו קשר השוואה
פרטי המסלול: ספק ותשתית אינטרנט במהירות הורדה עד 200 מגה.מחיר: חודשים 1-3: 39 ש"ח לחודש, חודשים 4-12: 69 ש"ח לחודש.התקנה: 85 ש"ח.נתב: בהשכרה במחיר 19.9 ש"ח לחודש למשך שנה, לאחר מכן - 24.9 לחודש.
מלאו פרטים ונציג הוטנט יחזור טלפונית*
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.
200MB
נתב ₪19.9 למשך שנה
3 חודשים ראשונים ב- 69 ש"ח לחודש
109
לחודש
צרו קשר השוואה
פרטי המסלול: ספק ותשתית אינטרנט במהירות הורדה עד 200 מגה והעלאה 5 מגה.מחיר: חודשים 1-3: 69 ש"ח לחודש, חודשים 4-12: 109 ש"ח לחודש.התקנה: 129 ש"חנתב: בהשכרה במחיר של 19.9 ש"ח לחודש בשנה הראשונה, לאחר מכן - 24 ש"ח לחודש.תשתית: 85 ש"ח.

 
הטבה: מחיר למצטרפים דרך אתר הוט: חודשים 1-3: 59 ש"ח לחודש, חודשים 4-12: 99 ש"ח לחודש.
מלאו פרטים ונציג הוטנט יחזור טלפונית*
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.
1,000MB
התקנה בתשלום
3 חודשים ראשונים ב- 59 ש"ח לחודש
139
לחודש
צרו קשר השוואה
פרטי המסלול: ספק (הוטנט) ותשתית סיבים (הוט) במהירות הורדה עד 1,000 מגה והעלאה עד 250 מגה.מחיר: חודשים 1-3: 59 ש"ח לחודש, חודשים 4-12: 139 ש"ח לחודש.התקנה: עלות התקנת תשתית פייבר: 129 ש״ח בלבד.נתב: נתב + מגדיל טווח: ב- 29.9 ש״ח לחודש.מידע נוסף: הצטרפות לחבילה זו בהתאם לאזורי פריסת תשתית הסיבים של HOT FIBER בלבד.הטבה: עלויות למצטרפים דרך אתר הוט: חודשים 1-3: 39 ש"ח לחודש, חודשים 4-12: 119 ש"ח לחודש
מלאו פרטים ונציג הוטנט יחזור טלפונית*
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.
600MB
התקנה בתשלום
49 ש"ח לחודש, ל-3 חודשים
119
לחודש
צרו קשר השוואה
פרטי המסלול: ספק (הוטנט) ותשתית סיבים (הוט) במהירות הורדה עד 600 מגה והעלאה עד 100 מגה.מחיר: חודשים 1-3: 49 ש"ח לחודש, חודשים 4-12: 119 ש"ח לחודש.התקנה: עלות התקנת תשתית פייבר: 129 ש״ח בלבד.נתב: נתב + מגדיל טווח: 29.9 ש״ח לחודשמידע נוסף: הצטרפות לחבילה זו בהתאם לאזורי פריסת תשתית הסיבים של HOT FIBER בלבד.הטבה: עלויות למצטרפים דרך אתר הוט: חודשים 1-3: 49 ש"ח לחודש, חודשים 4-12: 109 ש"ח לחודש.
מלאו פרטים ונציג הוטנט יחזור טלפונית*
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.
300MB
התקנה בתשלום
49 ש"ח לחודש, ל-3 חודשים
109
לחודש
צרו קשר השוואה
פרטי המסלול: ספק (הוטנט) ותשתית סיבים (הוט) במהירות הורדה עד 300 מגה והעלאה עד 100 מגה.מחיר: חודשים 1-3: 49 ש"ח לחודש, חודשים 4-12: 109 ש"ח לחודש.התקנה: עלות התקנת תשתית פייבר: 129 ש״ח בלבד.נתב: נתב + מגדיל טווח: 29.9 ש״ח לחודש.מידע נוסף: הצטרפות לחבילה זו בהתאם לאזורי פריסת תשתית הסיבים של HOT FIBER בלבד.הטבה: עלויות בהצטרפות דרך אתר הוט: חודשים 1-3: 49 ש"ח לחודש, חודשים 4-12: 99 ש"ח לחודש
מלאו פרטים ונציג הוטנט יחזור טלפונית*
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.
300MB
אפליקציית NEXT
חודשיים ראשונים ב-119 ש"ח לחודש
189
לחודש
צרו קשר השוואה
פרטי המסלול: ספק ותשתית אינטרנט במהירות הורדה עד 300Mb סיבים WIFIBER + אפליקציית NEXT TV.מחיר: חודשיים ראשונים בעלות של 119 ש"ח לחודש.

חודשים 3-12: 189 ש"ח לחודש
התקנה: לקוחות קיימים בתשתית של HOT - ללא עלות

לקוחות חדשים בתשתית של HOT - ב- 69 ש"ח
נתב: בהשכרה במחיר 19.9 ש"ח לחודש.מידע נוסף: הסטרימר הראשון ללקוח - ללא עלות (במודל חיוב וזיכוי)

אפשרות להשכרת סטרימר מסוג XIAOMI BOX – בעלות 9.9 ש"ח לחודש.
מלאו פרטים ונציג הוטנט יחזור טלפונית*
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.
200MB
אפליקציית +NEXTTV
חודשיים ראשונים ב-99 ש"ח לחודש
179
לחודש
צרו קשר השוואה
פרטי המסלול: ספק ותשתית אינטרנט במהירות הורדה עד 200Mb + אפליקציית +NEXTTV.מחיר: חודשיים ראשונים בעלות של 99 ש"ח לחודש, חודשים 3-12: 179 ש"ח לחודש.התקנה: לקוחות קיימים בתשתית של HOT - ללא עלות, לקוחות חדשים בתשתית של HOT - ב- 69 ש"ח.נתב: בהשכרה במחיר 19.9 ש"ח לחודש בשנה הראשונה, לאחר מכן - 24.9 לחודש.מידע נוסף: הסטרימר הראשון ללקוח - ללא עלות (במודל חיוב וזיכוי).

אפשרות להשכרת סטרימר מסוג XIAOMI BOX – בעלות 9.9 ש"ח לחודש.
מלאו פרטים ונציג הוטנט יחזור טלפונית*
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.

מלאו פרטים ונציג הוטנט יחזור טלפונית*
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.

חברות אינטרנט נוספות להשוואה

תחומים נוספים להשוואה

חבילות סלולר

סלולר

השוואת חבילות טלוויזיה

טלוויזיה וטריפל

השוואת חבילות אינטרנט

אינטרנט

סיבים אופטיים

סיבים אופטיים

חבילות טלפון קווי

קווי טלפון

השוואת ברי מים

ברי מים

ספק האינטרנט HOTnet

הוט נט מספקת שירותי אינטרנט מתקדמים ללקוחות בכל רחבי הארץ, על בסיס תשתיות אינטרנט איכותיות וחבילות שירות מתקדמות במיוחד.

אנשי החברה עושים את כל המאמצים על מנת לאפשר לכל אחד מבתי האב של מדינת ישראל לחוות שירותים אינטרנטיים מתקדמים, שיכולים לתמוך בכמות מכשירים הולכת וגדלה, רוחב פס משמעותי ואיכות גלישה וצפייה בתכנים שאין שני לה.

אנו נציג לפניכם את כלל תחומי הפעילות העסקיים של החברה, כמו גם תפיסות השירות וערכי החברה.

כאן תוכלו להכיר את שירותי הוטנט המרכזיים למצוא את דרכי ההתקשרות הנוחות ביותר עם כל אחת ממחלקות השירות השונות של החברה.

כך תקבלו את כל המידע שאתם צריכים להכיר  – מרוכז במקום אחד.

אינטרנט הוט נט
הוט נט מציעה רוחב פס גדול ומשמעותי

ערכי שירות הלקוחות של הוטנט

חברת התקשורת הגדולה ביותר בישראל היא קבוצת הוט.

הקבוצה מספקת שירותים בתחום תקשורת ההמונים כבר למעלה שני עשורים, והיא מאפשר לרוב משקי הבית בישראל לצרוך תכני תקשורת חדשניים מתקדמים ומעניינים.

חברת הוט נט היא חברה אשר ממוקדת את שירותיה ללקוחות, בתחום האינטרנט על כל התשתיות הנדרשות לתפעול אינטרנט ביתי.

אנשי החברה פועלים בצורה מקצועית ואחראית על מנת להגיע לכל בית במדינת ישראל עם תשתיות אינטרנט מתקדמות וחדשניות.

זאת מתוך תפיסת שירות שרואה את הלקוח כחלק מהותי מהחברה, שמה בראש מעייניה חברה את הצורך לספק שירותי גלישה מהירים במיוחד, בעידן הטכנולוגי בו אנו חיים.

ברור לאנשי החברה, כי מרבית התקשורת בין אנשים כיום מבוססת על העברת מידע ברשת האינטרנט.

ולכן יש משמעות גדולה מאוד ליכולת של החברה ליצור רצף שימוש בתשתיות האינטרנט.

 

אינטרנט 500 מגה בייט הורדה

החברה מספקת פתרונות אינטרנט ביתי, כמו גם אינטרנט אלחוטי במהירות של עד 500 מגה בייט, על בסיס תשתיות EXTRANET.

תשתיות אלו הן התשתיות המתקדמות ביותר בתחום האינטרנט כיום, אשר מאפשרות לכם בפריסה ארצית לקבל מהירות גלישה גבוהה במיוחד, איתה ניתן לתמוך בכמה וכמה מכשירים של הפועלים בתוך הבית שלכם בכל רגע נתון.

לבד מן הפן המקצועי, חשוב ככל שיהיה, הצוות המקצועי של חברת הוט נט עושה את כל המאמצים על מנת להחזיר תרומה לקהילה ובכל שנה מרים פרויקטים רבים של תרומה לקהילה בתחומי עיסוק שונים.

צוות החברה מאמין שאם יש ברשותם את היכולות לעזור, חשוב לתת בחזרה לקהילה, כי כך ניתן ליצור קשרים חזקים יותר עם הלקוחות ולהביא את עוצמתה של החברה לידי ביטוי בתחומי חיים שונים נוספים.

אינטרנט מהיר
שירות לקוחות מהיר וזמין

 

הציע המוצרים והשירותים

בדומה לחברות תקשורת אחרות שמשחקות בשוק המקומי היום, גם חברת הוטנט מנסה כל הזמן לפתח מוצרים חדשים וייחודיים, איתם ניתן לספק יתרונות ללקוחות החברה.

המטרה המרכזית של צוותי הפיתוח בחברה היא קודם כל ליצור הלימה בין דרישות לקוחות הקצה לבין היכולות הטכניות של תשתית האינטרנט.

פייבר בוקס

ככול ועולם האינטרנט הולך ומתפתח, כך גם היכולת שלנו לבסס יותר שירותים על שימוש ברשת האינטרנט צוברת תאוצה משמעותית.

זוהי בדיוק השאיפה של אנשי החברה, כאשר הם הביאו לעולם את שירותי פייבר בוקס.

אלו הם שירותי טלוויזיה מתקדמים, המבוססים במידה לא מבוטלת על שימוש בתשתיות אינטרנט חזקות, כך שיהיה לכם הרבה יותר נוח לגלוש בטלוויזיה, להפוך את הטלוויזיה שלכם חכמה ולצרוך שירותי אינטרנט אלחוטי מהירים מכל מקום בבית.

 

תשתית אינטרנט EXTRANET

תשתית האינטרנט החדישה והמתקדמת של חברת הוט נט, הינה תשתית שבאה לעולם בשנים האחרונות ושינתה לגמרי את כללי המשחק.

החברה מאפשרת לכל בית בישראל להתחבר ל מהירות גלישת אינטרנט של עד 500 מגה, גם אם המיקום הפיזי בו אתם גרים הגביל עד היום את השימוש באינטרנט מהיר ואיכותי.

קל הרבה יותר לגלוש עם חמישה או שישה מכשירים בבת אחת, כאשר יש לכם תשתית שיכולה לשאת את עומס השימוש.

אינטרנט ביתי

חברת הוט נט מספקת לציבור הגולשים בישראל, שירותי חבילות אינטרנט ביתיים שעונים על צרכים רבים במרחב הביתי. אלו הם שירותים שמותאמים לקהל, ומבוססים על ספק ותשתית איכותיים.

רשת אלחוטית

רשת wifi חזקה ועמידה היא אולי המפתח ליצירת תקשורת המונים איכותית. כל בית בישראל כיום מחזיק רשת wifi פרטית כדי לתמוך במכשירים ניידים, משחקים ואפילו במחשבי העבודה השונים. כך שאתם ממש רוצים למצוא לעצמכם את רשת הוויפי איתה ניתן להנות מגלישה חלקה ורציפה.

אינטרנט לעסקים

החברה היא היום נותן השירות הגדול ביותר, והמוצלח ביותר בכל מה שנוגע לשירותי אינטרנט מהיר לבתי עסק. צוות החברה מחזיק מחלקת עסקים אשר מכירה את צרכי העולם העסקי ונותנת פתרונות אינטרנט מתקדמים ללקוחות בתחומי עיסוק שונים, על בסיס תשתיות האינטרנט המתקדמות והחזקות ביותר.

 

מדוע תרצו להצטרף להוט נט?

אם עד עכשיו הבנתם מה הוא מערך השירותים והמוצרים של חברת הוט נט, בוודאי ברור לכם שזו היא אשר שואפת מצוינות טכנולוגית, כמו גם לשיפור השירותים ללקוחות הקצה.

מתוך כוונה עמוקה ליצור חברה מקצועית מוצלחת ומובילה, אנשי החברה שם ובשנים האחרונות את הטיפול במערך שירות הלקוחות בראש מעייניהם.

צוותי החברה, על אחת כמה וכמה צוותי מוקדי שירות הלקוחות ומוקדי התמיכה, הפכו לצוותים מקצועיים הרבה יותר כמו גם גדולים הרבה יותר.

טווח המענה של כל נציג לשאלות על הכוחות מאפשר תקשורת אפקטיבית ויצירה של תגובה רצינית ואחראית לכל בעיה שעולה מהלקוח.

אנשי החברה מבינים שלא ניתן ליצור צוות מנצח ושירותים מעולים ללא פידבקים מקהל הלקוחות, כך שנעשה מאמץ גדול ומשמעותי להבין מה הם הצרכים השונים של הלקוחות מכל מוצר חדש שיוצא לשוק.

בסקרי דעת קהל מהשנים האחרונות, חברת הוט נט מראה שיפור משמעותי בדעת הקהל אשר ממצב אותה לצדן של חברות תקשורת איכותיות ומובילות בישראל.

מסיבה זו לקוחות שרוצים לקבל שירות אמין ומקצועי פונים קודם כל עזרתם של אנשי חברת הוט, מתוך ידיעה ברורה ששם הם יוכלו לקבל את מירב השירותים הרלוונטיים לצרכים שלהם.

 

דרכי ההתקשרות עם חברת הוטנט

ברור לכל כי העבודה אל מול חברה עם צוות שירות לקוחות חזק במיוחד תפסיק היא יתרון משמעותי בתחום האינטרנט.

אתם לא רוצים למצוא את עצמכם מתמודדים עם תקלה משביתה באינטרנט כאשר אין לכם יכולת לפנות לעזרתם של אנשי התמיכה הטכנית. וזה הוא מצב אותו הצליחה לנטל כמעט לחלוטין.

מוקד שירות הלקוחות

מוקד שירות הלקוחות של חברת הוט נט פעיל בימי חול בין השעות 8:00-18:00 וביום ו' בין השעות 8:00-13:00. מסר הטלפון של המוקד הוא *053 או 053-5003000.

מוקד תמיכה טכנית

מוקד התמיכה הטכנית פעיל 24/7 לאורך ימות השנה. מספר הטלפון של המוקד הוא 053* או 053-5003000.

אתר האינטרנט של החברה

האינטרנט של חברת הוט ניתן לקבל מידע על מבצעים חדשים, שירותים ומוצרים ייחודיים לחברת הוט נט.

כמו כן אתם יכולים לרכוש חבילות או לעדכן את הפרטים האישיים בחשבון שלכם. האתר מפרט את כל המידע בצורה קלה וברורה למשתמש. למעבר לאתר לחצו כאן.

עמוד הפייסבוק של החברה

עמוד הפייסבוק של חברת הוט נט הוא מקור מידע טוב מבצעים וחידושים, כמו גם ערוץ תקשורת פעיל עם צוות שירות הלקוחות של החברה.

לחצו כאן בכדי להגיע אל עמוד הפייסבוק של החברה.

פניות הציבור של חברת הוט נט

כמו כל חברה מקצועית אחרת, גם חברת הוט מחזיקה צוות שירות של פניות הציבור.

כל תלונה שמתקבלת אצל פניות הציבור נבדקת בצורה העמוקה והמקצועית ביותר.

להתקשרות עם פניות הציבור ניתן לפנות בכתובת המייל: pniot@hotnet.net.il

שאלות ותשובות בנושא אינטרנט הוט נט

הוט נט מציעה חבילות אינטרנט חזק במיוחד במחירים משתלמים. ניתן לקבל מידע נוסף באתר החברה.

הוט נט מציעה מספר חבילות במחירים נמוכים במיוחד, המשתנים בהתאם לנפח החבילה שתבחרו. ניתן להתרשם מהחבילות באתר.

הוט נט מציעה אינטרנט חזק במיוחד, גלישה מהירה, פריסת ויי-פיי עוצמתית בבית, ושירותים נוספים ומפתיעים.

ההצטרפות מתבצעת באמצעות השארת פרטים בטופס המיועד לכך באתר. נציגי החברה יחזרו אליכם בהקדם למתן שירות והצטרפות.

כתבות שאולי יעניינו אותך
מלאו פרטים ונציג הוטנט יחזור טלפונית*
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.

חבילות להשוואה

ניתן להשוות עד 5 חבילות
חבילות להשוואה
הוטנט
רק רגע...
תנו לנו להפתיע אתכם במבצע שאסור לפספס!

*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.

לקוחות קיימים בחרו אפשרות:

רוצה לקבל הצעת מחיר

המועדפים שלי

שלחנו לך קוד אימות ב-SMS לטלפון
לבעלי טלפון כשר תישלח סיסמא באמצעות שיחה קולית
הקוד שהזנת שגוי
הקוד לא הגיע?
נתקלת בבעיה או שאלה?
אנחנו כאן לשירותך בטלפון 077-404-5025 בימים א'-ה' בין השעות 9:30-18:00
או במייל: info@smartcut.co.il
הקוד אומת בהצלחה!
שליחת הטופס מתבצעת