fbpx
תזכורות תזכורת

אינטרנט רימון – חבילות, מחירים ומבצעי הצטרפות

אינטרנט רימון

אינטרנט רימון היא חברת אינטרנט המתמחה בשירותי סינון תכנים המותאמים לדרישת קהלים ומגזרים ישראליים מגוונים. גללו ובדקו כמה עולים שירותי ספק או ספק ותשתית של אינטרנט רימון.

100MB גלישה
כולל סינון תכנים
Anti Spam ודוא"ל כלולים במחיר
99
לחודש
צרו קשר השוואה
פרטי המסלול: ספק ותשתית אינטרנט במהירות הורדה 100 מגה.מחיר: חודשים 1-2: 99 ש"ח לחודש, לאחר מכן - 124 ש"ח לחודש.התקנה: התקנת תשתית בעלות חד פעמית של 149 ש"ח.נתב: בעלות של 20 ש"ח לחודש (תשתית בזק, התנהלות קבועה ומלאה רק מול אינטרנט רימון ללא פיצול החבילה).מידע נוסף:

 • המחיר עבור תשתית של חברת בזק והחשבונית לא מתפצלת.

 • אנטי ספאם ותיבת דוא"ל כלולים במחיר.

הגנה: לבחירתכם מסלולים ברמות הגנה שונות וניתן לעבור בין המסלולים בכל עת:

 • הגנה בסיסית: מפורנוגרפיה ואלימות

 • הגנה בינונית: בנוסף גם מהלבשה תחתונה

 • הגנה גבוהה: מלבוש חלקי, צמצום שידורי טלוויזיה ותכני וידאו לא צנועים

 • הגנה הרמטית: מתכנים שאינם תואמים אורח חיים תורני

 • אנטי ווירוס בעלות של 10 ש"ח לחודש.

מלאו פרטים ונציג אינטרנט רימון יחזור טלפונית*
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.
200MB גלישה
כולל סינון תכנים
Anti Spam ודוא"ל כלולים במחיר
109
לחודש
צרו קשר השוואה
פרטי המסלול: ספק ותשתית אינטרנט של בזק במהירות הורדה 200 מגה.מחיר: חודשים 1-12: 109 ש"ח לחודש, לאחר מכן - 134 ש"ח לחודש.התקנה: התקנת תשתית בעלות חד פעמית של 149 ש"ח.נתב: בעלות של 20 ש"ח לחודש (תשתית בזק, התנהלות קבועה ומלאה רק מול אינטרנט רימון ללא פיצול החבילה).מידע נוסף:

 • המחיר עבור תשתית של חברת בזק והחשבונית לא מתפצלת.

 • אנטי ספאם ותיבת דוא"ל כלולים במחיר.

 • אנטי וירוס - בתוספת 10 ש"ח לחודש.

הגנה: לבחירתכם מסלולים ברמות הגנה שונות וניתן לעבור בין המסלולים בכל עת:

 • הגנה בסיסית: מפורנוגרפיה ואלימות

 • הגנה בינונית: בנוסף גם מהלבשה תחתונה

 • הגנה גבוהה: מלבוש חלקי, צמצום שידורי טלוויזיה ותכני וידאו לא צנועים

 • הגנה הרמטית: מתכנים שאינם תואמים אורח חיים תורני

 • אנטי ווירוס בעלות של 10 ש"ח לחודש

מלאו פרטים ונציג אינטרנט רימון יחזור טלפונית*
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.
300MB גלישה
סינון תכנים
תשתית בזק
130
לחודש
110 ש"ח ל-6 חודשים
צרו קשר השוואה
פרטי המסלול: אינטרנט על תשתית הסיבים של בזק במהירות הורדה 300 מגה.מחיר: חודשים 1-6: 110 ש"ח לחודש, החל מחודש 7: 130 ש"ח לחודשהתקנה: עלות התקנת תשתית בזק בבניין מגורים: 7 ש"ח * 36 תשלומים.

עלות התקנת תשתית בזק בבית קרקע: 14 ש"ח * 36 תשלומים.
נתב: ראוטר+ מתאם אופטי: בעלות השכרה של 25 ש״ח לחודש [תשתית בזק, התנהלות קבועה ומלאה רק מול אינטרנט רימון ללא פיצול החבילה].מידע נוסף: לבחירתכם מסלולים ברמות הגנה שונות וניתן לעבור בין המסלולים בכל עת:

 • הגנה בסיסית: מפורנוגרפיה ואלימות

 • הגנה בינונית: בנוסף גם מהלבשה תחתונה

 • הגנה גבוהה: מלבוש חלקי, צמצום שידורי טלוויזיה ותכני וידאו לא צנועים

 • הגנה הרמטית: מתכנים שאינם תואמים אורח חיים תורני

 • אנטי ווירוס: בעלות של 10 ש"ח לחודש.


**הצטרפות לחבילה זו בהתאם לאזורי פריסת תשתית הסיבים של בזק בלבד**
מלאו פרטים ונציג אינטרנט רימון יחזור טלפונית*
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.
500MB גלישה
סינון תכנים
תשתית בזק
140
לחודש
120 ש"ח ל-6 חודשים
צרו קשר השוואה
פרטי המסלול: אינטרנט על תשתית הסיבים של בזק במהירות הורדה 500 מגה.מחיר: חודשים 1-6: 120 ש"ח לחודש, החל מחודש 7: 140 ש"ח לחודש.התקנה: עלות התקנת תשתית בזק בבניין מגורים: 7 ש"ח * 36 תשלומים.

עלות התקנת תשתית בזק בבית קרקע: 14 ש"ח * 36 תשלומים.
נתב: ראוטר+ מתאם אופטי: בעלות השכרה של 25 ש״ח לחודש [תשתית בזק, התנהלות קבועה ומלאה רק מול אינטרנט רימון ללא פיצול החבילה]מידע נוסף: לבחירתכם מסלולים ברמות הגנה שונות וניתן לעבור בין המסלולים בכל עת:

 • הגנה בסיסית: מפורנוגרפיה ואלימות

 • הגנה בינונית: בנוסף גם מהלבשה תחתונה

 • הגנה גבוהה: מלבוש חלקי, צמצום שידורי טלוויזיה ותכני וידאו לא צנועים

 • הגנה הרמטית: מתכנים שאינם תואמים אורח חיים תורני

 • אנטי ווירוס: בעלות של 10 ש"ח לחודש.


**הצטרפות לחבילה זו בהתאם לאזורי פריסת תשתית הסיבים של בזק בלבד**
מלאו פרטים ונציג אינטרנט רימון יחזור טלפונית*
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.
600MB גלישה
סינון תכנים
תשתית בזק
145
לחודש
125 ש"ח ל-6 חודשים
צרו קשר השוואה
פרטי המסלול: אינטרנט על תשתית הסיבים של בזק במהירות הורדה 600 מגה.מחיר: חודשים 1-6: 125 ש"ח לחודש, החל מחודש 7: 145 ש"ח לחודש.התקנה: עלות התקנת תשתית בזק בבניין מגורים: 5 ש"ח * 36 תשלומים, עלות התקנת תשתית בזק בבית קרקע: 14 ש"ח * 36 תשלומים.נתב: ראוטר+ מתאם אופטי: בעלות השכרה של 25 ש״ח לחודש [תשתית בזק, התנהלות קבועה ומלאה רק מול אינטרנט רימון ללא פיצול החבילה]מידע נוסף: לבחירתכם מסלולים ברמות הגנה שונות וניתן לעבור בין המסלולים בכל עת:

 • הגנה בסיסית: מפורנוגרפיה ואלימות

 • הגנה בינונית: בנוסף גם מהלבשה תחתונה

 • הגנה גבוהה: מלבוש חלקי, צמצום שידורי טלוויזיה ותכני וידאו לא צנועים

 • הגנה הרמטית: מתכנים שאינם תואמים אורח חיים תורני

 • אנטי ווירוס: בעלות של 10 ש"ח לחודש.


**הצטרפות לחבילה זו בהתאם לאזורי פריסת תשתית הסיבים של בזק בלבד**
מלאו פרטים ונציג אינטרנט רימון יחזור טלפונית*
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.
1,000MB גלישה
סינון תכנים
תשתית בזק
מהירות העלאה 100MB
155
לחודש
135 ש"ח ל-6 חודשים
צרו קשר השוואה
פרטי המסלול: אינטרנט על תשתית הסיבים של בזק במהירות הורדה 1000 מגה ומהירות העלאה 100 מגה.מחיר: חודשים 1-6: 135 ש"ח לחודש, החל מחודש 7: 155 ש"ח לחודש.התקנה: עלות התקנת תשתית בזק בבניין מגורים: 5 ש"ח * 36 תשלומים

עלות התקנת תשתית בזק בבית קרקע: 14 ש"ח * 36 תשלומים
נתב: ראוטר+ מתאם אופטי: בעלות השכרה של 25 ש״ח לחודש [תשתית בזק, התנהלות קבועה ומלאה רק מול אינטרנט רימון ללא פיצול החבילה]מידע נוסף: לבחירתכם מסלולים ברמות הגנה שונות וניתן לעבור בין המסלולים בכל עת:

 • הגנה בסיסית: מפורנוגרפיה ואלימות

 • הגנה בינונית: בנוסף גם מהלבשה תחתונה

 • הגנה גבוהה: מלבוש חלקי, צמצום שידורי טלוויזיה ותכני וידאו לא צנועים

 • הגנה הרמטית: מתכנים שאינם תואמים אורח חיים תורני

 • אנטי ווירוס: בעלות של 10 ש"ח לחודש.


**הצטרפות לחבילה זו בהתאם לאזורי פריסת תשתית הסיבים של בזק בלבד**
מלאו פרטים ונציג אינטרנט רימון יחזור טלפונית*
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.
1,000MB גלישה
סינון תכנים
תשתית בזק
מהירות העלאה 250MB
179
לחודש
159 ש"ח ל-6 חודשים
צרו קשר השוואה
פרטי המסלול: אינטרנט על תשתית הסיבים של בזק במהירות הורדה 1000 מגה ומהירות העלאה 250 מגה.מחיר: חודשים 1-6: 159 ש"ח לחודש, החל מחודש 7: 179 ש"ח לחודש.התקנה: עלות התקנת תשתית בזק בבניין מגורים: 5 ש"ח * 36 תשלומים.

עלות התקנת תשתית בזק בבית קרקע: 14 ש"ח * 36 תשלומים.
נתב: ראוטר+ מתאם אופטי: בעלות השכרה של 25 ש״ח לחודש [תשתית בזק, התנהלות קבועה ומלאה רק מול אינטרנט רימון ללא פיצול החבילה]מידע נוסף: לבחירתכם מסלולים ברמות הגנה שונות וניתן לעבור בין המסלולים בכל עת:

 • הגנה בסיסית: מפורנוגרפיה ואלימות

 • הגנה בינונית: בנוסף גם מהלבשה תחתונה

 • הגנה גבוהה: מלבוש חלקי, צמצום שידורי טלוויזיה ותכני וידאו לא צנועים

 • הגנה הרמטית: מתכנים שאינם תואמים אורח חיים תורני

 • אנטי ווירוס: בעלות של 10 ש"ח לחודש.


**הצטרפות לחבילה זו בהתאם לאזורי פריסת תשתית הסיבים של בזק בלבד**
מלאו פרטים ונציג אינטרנט רימון יחזור טלפונית*
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.

מלאו פרטים ונציג אינטרנט רימון יחזור טלפונית*
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.

הכירו את אינטרנט רימון

חברת אינטרנט רימון הוקמה ב-2007 על ידי הרב יהושע שפירא, והפכה להיות ספקית אינטרנט המתמחה בעיקר בסינון תכנים. החברה בעיקר מושכת את הציבור הדתי, בגלל סינון התכנים היותר קפדני והתאמתו לצרכים של הציבור הספציפי.

כלומר, האינטרנט שנרכש מספק האינטרנט רימון הוא "אינטרנט כשר" ומגיע מסונן כבר מהספק, ללא צורך בתוכנה שצריך להוריד או להתקין בשביל לסנן ולהגביל תכנים.

בחברה ישנה גם יחידה נספחת שהוקמה ושמה "אתרוג" והיא מיועדת ספציפית לציבור חרדי – כלומר, רמת סינון תכנים גבוהה וקפדנית עוד יותר.

כיום החברה גם מציעה סינון תכנים במכשירים ניידים, וגם ברשתות חברתיות.

לבדיקות מהירות באינטרנט רימון

אינטרנט רימון
מוקד אינטרנט רימון (אתר החברה)

אינטרנט רימון – חבילות שונות ומגוונות

ישנן חבילות גלישה שונות המציעות רמות חסימה בהתאם: בסיסית, בינונית, גבוהה והרמטית (לחבילות אינטרנט מומלצות אחרות).

ניתן לעבור בין הרמות ללא תוספת תשלום ובכל זמן נתון, וגם בתוך רמת הגנה מסוימת ניתן לחסום תכנים או אתרים ספציפיים.

אינטרנט רימון מחיר

אז החלטתם שאתם רוצים אינטרנט מוגן בביתכם לילדכם!

אחרי שהבנתם מהו השירות אותו מציעה חברת אינטרנט רימון, נותר להבין מה מחיר המסלולים השונים ולהחליט על חבילת אינטרנט מתאימה ומשתלמת.

אנו מציעים לכם הגולשים להבית לתחילה מהו רוחב הפס אותו אתם צורכים על מנת לספק לכם חווית גלישה רציפה ומהירה מכל מכשיר בבית.

את מחירי חבילות אינטרנט רימון ניתן למצוא בעמוד זה למעלה, בכל חבילה קיים פירוט של כל התנאים, כך תבחרו נכון ובטוח.

 

אינטרנט רימון טלפון 

ככל שהעידן הדיגיטלי מתפתח והחשיפה לתכנים שונים ומגוונים הופכת לגדולה יותר ויותר, כך סינון התוכן הופך ליותר הכרחי וחשוב. אינטרנט רימון סיבים אופטיים מציע חוויה דיגיטלית מהשורה הראשונה, עם סינון תכנים מובנה ברמות שונות, שהופך את הגלישה באינטרנט לבטוחה ומבוקרת הרבה יותר. זו גם הסיבה שאינטרנט רימון סיבים אופטיים הפך לבחירה פופולרית עבור ילדים, בני המגזר הדתי או כל מי שרוצה לשמור את השליטה על התכנים שמגיעים אל הנייד, בידיים שלו. 

אם אתם מעוניינים בסינון תכנים במכשירים ניידים כפי שמוצע לכם ברימון סלולרי הצטרפות לשירות תהיה בחירה מעולה. תמיד מומלץ לפנות טלפונית לנציג מכירות, ולפרט על הצרכים וההעדפות שלכם באופן אישי, על מנת שהנציג יוכל לעזור להציג בפניכם את היצע החבילות שיכול להתאים, ואף להציע לכם הטבות ומבצעים שונים.

לאחר פניה לנציג של אינטרנט רימון הצטרפות לשירות תהיה פשוטה יותר. תוכלו לשאול את כל השאלות החשובות לכם, לקבל תשובות בזמן אמת ולהבין טוב יותר אילו חבילות זמינות עבורכם וכך לבחור את החבילה המתאימה ביותר.

כיום אינכם חייבים להמתין שעות על קו כדי לדבר עם נציג של אינטרנט רימון. אפשר להשאיר פרטים באתר ונציג יחזור אליכם בהקדם האפשרי. בשיחה עם נציג תוכלו לקבל המלצות, להיחשף למבצעים עדכניים, להטבות ולפרטים שלא תמיד יהיו זמינים כאשר אתם עורכים השוואה מקוונת בין נותני שירותים. מה גם ששיחה טלפונית עם נציג מספקת לכם הזדמנות להעריך את שירות הלקוחות של החברה, גורם שאינו פחות חשוב, כאשר בוחרים ספק תקשורת.

אז אם אתם רוצים להיות שקטים, לזכות לתכונות סינון תכנים ברמות שונות, ולתזמן את זמני השימוש באינטרנט, אינטרנט רימון סיבים אופטיים יהיו בחירה מעולה עבורכם!

 

שירות "תזמונטו" לשליטה בזמני הגלישה

בנוסף, החברה מציעה שירות הנקרא "תזמונטו" שמאפשר למנויים לבחור באילו שעות תופעל ותפסיק אפשרות הגלישה בבית – לדוגמא בשעות מאוחרות בלילה או כשההורים נעדרים – או לאפשר רמות סינון גלישה שונות לפי שעות מסוימות – לדוגמא, הגנה ברמה הרמטית בשעות הצהריים ובסיסית בשעות הבוקר.

בנוסף ישנה גם "תוכנת רימון" שניתן להתקין כמעט על כל מכשיר והתוכנה מגנה על המכשיר ומסננת את התכנים על פי רמת הסינון שלך גם אם אתה גולש ברשת ציבורית בבית קפה או ברחוב.

 

אפשרויות חסימה וסינון מתקדם

את החסימה ברשתות החברתיות אינטרנט רימון מסכימים לספק למנויי כל החברות, בעלות חודשית.

הסינון כולל איתור של תכנים פוגעניים, אלימים, מיניים, וכו' ושליחת מייל להורה בכל פעם שאותר תוכן כזה ברשת החברתית שהילד המפוקח משתמש בה.

בנוסף, החברה גם מציעה שירותי אנטי וירוס של חברת ESET הבינלאומית.

 

שירות לקוחות ותמיכה

החברה מעמידה לרשות לקוחותיה מוקד שירות ותמיכה טכנית ועומדת בזמני המתנה קצרים.

ניתן לפנות לשירות הלקוחות בשיחת חינם בטלפון: 1-800-222-234

שאלות ותשובות בנושא אינטרנט רימון

מדובר בחברה ישראלית המספקת שירותי אינטרנט בין השאר, ומתמחה בסינון תכנים פורנוגרפיים ואלימות בעת הגלישה.

אינטרנט רימון מציעים חבילות גלישה משתלמות, והמחירים נקבעים בהתאם לנפחי הגלישה. כל החבילות כוללות סינון תכנים.

כדי להצטרף ניתן להשאיר פרטים בטופס ההצטרפות באתר, או לחייג למספר המופיע באתר.

מהירות הגלישה משתנה בהתאם לחבילה שתבחרו, וניתן להיכנס לאתר החברה על מנת להתרשם ולבחור את החבילה המתאימה ביותר עבורכם.

חברות אינטרנט נוספות להשוואה

תחומים נוספים להשוואה

חבילות סלולר

סלולר

השוואת חבילות טלוויזיה

טלוויזיה וטריפל

השוואת חבילות אינטרנט

אינטרנט

סיבים אופטיים

סיבים אופטיים

חבילות טלפון קווי

קווי טלפון

השוואת ברי מים

ברי מים

כתבות שאולי יעניינו אותך
מלאו פרטים ונציג אינטרנט רימון יחזור טלפונית*
*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.

חבילות להשוואה

ניתן להשוות עד 5 חבילות
חבילות להשוואה
אינטרנט רימון
רק רגע...
תנו לנו להפתיע אתכם במבצע שאסור לפספס!

*השארת הפרטים תשמש אותנו כהסכמה שלך לפנות אליך בפנייה שיווקית במספר הטלפון שמסרת לנו, אך לא כהסכמה לביצוע עסקה כלשהי.

רוצה לקבל הצעת מחיר

המועדפים שלי

שלחנו לך קוד אימות ב-SMS לטלפון
לבעלי טלפון כשר תישלח סיסמא באמצעות שיחה קולית
הקוד שהזנת שגוי
הקוד לא הגיע?
נתקלת בבעיה או שאלה?
אנחנו כאן לשירותך בטלפון 077-404-5025 בימים א'-ה' בין השעות 9:30-18:00
או במייל: info@smartcut.co.il
הקוד אומת בהצלחה!
שליחת הטופס מתבצעת