7GB ללא הגבלה לעסקים
7GB
ללא הגבלה
ללא הגבלה
SIM חינם
17 00
לחודש + מע"מ
ניתן להשוות עד 4 חבילות מאותו תחום

פרטים נוספים

פרטי המסלול: "מושלמת 7GB"-  דקות שיחה (3,000) והודעות (3,000) + 7GB נפח גלישה
מחיר: 17 ש"ח לחודש + מע"מ
SIM: ללא עלות ודמי חיבור בסך 36 ש"ח
הטבה: ספק HOTnet במהירות של עד 100MB למשך חצי שנה ללא עלות
מידע נוסף: בתום חבילת הגלישה תחול האטת קצב
הודעת MMS בעלות 1.99 ש"ח כולל מע"מ
המסלול מיועד לעסקים בלבד ומותנה בהצגת תעודת עוסק מורשה/חברה בע"מ

פרטי המסלול: "מושלמת 7GB"-  דקות שיחה (3,000) והודעות (3,000) + 7GB נפח גלישה
מחיר: 17 ש"ח לחודש + מע"מ
SIM: ללא עלות ודמי חיבור בסך 36 ש"ח
הטבה: ספק HOTnet במהירות של עד 100MB למשך חצי שנה ללא עלות
מידע נוסף: בתום חבילת הגלישה תחול האטת קצב
הודעת MMS בעלות 1.99 ש"ח כולל מע"מ
המסלול מיועד לעסקים בלבד ומותנה בהצגת תעודת עוסק מורשה/חברה בע"מ

השאר פרטים ונציג יחזור אליך
לקוחות קיימים? לפניות בנושא שירות חייגו: 1800-800-053 שיחת חינם או 2211* מהנייד
30GB ללא הגבלה + 100 דק' לחו"ל - לעסקים
30GB
ללא הגבלה
ללא הגבלה
100 דק' לחו"ל
SIM חינם
23 00
לחודש + מע"מ
ניתן להשוות עד 4 חבילות מאותו תחום

פרטים נוספים

פרטי המסלול: "מושלמת 30GB"- שיחות (3,000 דקות) והודעות (3,000) + 30 נפח גלישה + 100 דקות שיחה לחו"ל
מחיר: 23 ש"ח לחודש + מע"מ
SIM: ללא עלות ודמי חיבור בסך 36 ש"ח
שיחות לחו"ל: 100 דקות שיחה לחו"ל ל-27 יעדים נייחים
הטבה: ספק HOTnet במהירות של עד 100MB למשך חצי שנה ללא עלות
מידע נוסף: בתום חבילת הגלישה תחול האטת קצב
הודעת MMS בעלות 1.99 ש"ח כולל מע"מ
המסלול מיועד לעסקים בלבד ומותנה בהצגת תעודת עוסק מורשה/חברה בע"מ

פרטי המסלול: "מושלמת 30GB"- שיחות (3,000 דקות) והודעות (3,000) + 30 נפח גלישה + 100 דקות שיחה לחו"ל
מחיר: 23 ש"ח לחודש + מע"מ
SIM: ללא עלות ודמי חיבור בסך 36 ש"ח
שיחות לחו"ל: 100 דקות שיחה לחו"ל ל-27 יעדים נייחים
הטבה: ספק HOTnet במהירות של עד 100MB למשך חצי שנה ללא עלות
מידע נוסף: בתום חבילת הגלישה תחול האטת קצב
הודעת MMS בעלות 1.99 ש"ח כולל מע"מ
המסלול מיועד לעסקים בלבד ומותנה בהצגת תעודת עוסק מורשה/חברה בע"מ

השאר פרטים ונציג יחזור אליך
לקוחות קיימים? לפניות בנושא שירות חייגו: 1800-800-053 שיחת חינם או 2211* מהנייד
50GB ללא הגבלה + 300 דק' לחו"ל - לעסקים
50GB
ללא הגבלה
ללא הגבלה
300 דק' לחו"ל
SIM חינם
33 00
לחודש + מע"מ
ניתן להשוות עד 4 חבילות מאותו תחום

פרטים נוספים

פרטי המסלול: 3,000 דקות שיחה ו-3,000 הודעות + 50GB נפח גלישה + 300 דקות שיחה לחו"ל
מחיר: 33 ש"ח לחודש + מע"מ למשך שנה ולאחר מכן, 50 ש"ח לחודש + מע"מ
SIM: ללא עלות ודמי חיבור בסך 36 ש"ח כולל מע"מ
שיחות לחו"ל: 300 דקות שיחה לחו"ל ל-35 יעדים נייחים
הטבה: ספק HOTnet במהירות של עד 100MB למשך חצי שנה ללא עלות
מידע נוסף:  למצרפים 3 קווים ומעלה, המחיר 21 ש"ח לחודש + מע"מ לקו
בתום חבילת הגלישה תחול האטת קצב
הודעת MMS בעלות 1.99 ש"ח כולל מע"מ

פרטי המסלול: 3,000 דקות שיחה ו-3,000 הודעות + 50GB נפח גלישה + 300 דקות שיחה לחו"ל
מחיר: 33 ש"ח לחודש + מע"מ למשך שנה ולאחר מכן, 50 ש"ח לחודש + מע"מ
SIM: ללא עלות ודמי חיבור בסך 36 ש"ח כולל מע"מ
שיחות לחו"ל: 300 דקות שיחה לחו"ל ל-35 יעדים נייחים
הטבה: ספק HOTnet במהירות של עד 100MB למשך חצי שנה ללא עלות
מידע נוסף:  למצרפים 3 קווים ומעלה, המחיר 21 ש"ח לחודש + מע"מ לקו
בתום חבילת הגלישה תחול האטת קצב
הודעת MMS בעלות 1.99 ש"ח כולל מע"מ
המסלול מיועד לעסקים בלבד ומותנה בהצגת תעודת עוסק מורשה/חברה בע"מ

השאר פרטים ונציג יחזור אליך
לקוחות קיימים? לפניות בנושא שירות חייגו: 1800-800-053 שיחת חינם או 2211* מהנייד
100GB ללא הגבלה + 300 דק' לחו"ל - לעסקים
100GB
ללא הגבלה
ללא הגבלה
300 דק' לחו"ל
SIM חינם
37 60
לחודש + מע"מ
ניתן להשוות עד 4 חבילות מאותו תחום

פרטים נוספים

פרטי המסלול: 3,000 דקות שיחה ו-3,000 הודעות לכל היעדים בארץ (נייח ונייד) + 100GB נפח גלישה + 300 דקות שיחה לחו"ל
מחיר: 37.6 ש"ח לחודש + מע"מ למשך שנתיים ולאחר מכן, המחיר עולה ב-15 ש"ח
SIM: ללא עלות ודמי חיבור בסך 36 ש"ח כולל מע"מ
שיחות לחו"ל: 300 דקות שיחה לחו"ל ל-35 יעדים נייחים
הטבה: ספק HOTnet במהירות של עד 100MB למשך חצי שנה ללא עלות
מידע נוסף: למצרפים 4 מנויים ומעלה תינתן הנחה בגובה 4 ש"ח למנוי
בתום חבילת הגלישה תחול האטת קצב.
הודעת MMS

פרטי המסלול: 3,000 דקות שיחה ו-3,000 הודעות לכל היעדים בארץ (נייח ונייד) + 100GB נפח גלישה + 300 דקות שיחה לחו"ל
מחיר: 37.6 ש"ח לחודש + מע"מ למשך שנתיים ולאחר מכן, המחיר עולה ב-15 ש"ח
SIM: ללא עלות ודמי חיבור בסך 36 ש"ח כולל מע"מ
שיחות לחו"ל: 300 דקות שיחה לחו"ל ל-35 יעדים נייחים
הטבה: ספק HOTnet במהירות של עד 100MB למשך חצי שנה ללא עלות
מידע נוסף: למצרפים 4 מנויים ומעלה תינתן הנחה בגובה 4 ש"ח למנוי
בתום חבילת הגלישה תחול האטת קצב.
הודעת MMS בעלות 1.99 ש"ח כולל מע"מ
המסלול מיועד לעסקים בלבד ומותנה בהצגת תעודת עוסק מורשה/חברה בע"מ

השאר פרטים ונציג יחזור אליך
לקוחות קיימים? לפניות בנושא שירות חייגו: 1800-800-053 שיחת חינם או 2211* מהנייד
100GB ללא הגבלה + 100 דק' לחו"ל - לעסקים
100GB
ללא הגבלה
ללא הגבלה
100 דק' לחו"ל
הטבה
42 00
לחודש + מע"מ
ניתן להשוות עד 4 חבילות מאותו תחום

פרטים נוספים

פרטי המסלול: שיחות (3,000 דקות) והודעות (3,000) לכל היעדים בארץ (נייח ונייד) + 100GB נפח גלישה + 100 דקות שיחה לחו"ל
מחיר: 42 ש"ח לחודש + מע"מ למשך שנתיים ולאחר מכן, 50.42 ש"ח לחודש + מע"מ
SIM: ללא עלות ודמי חיבור בסך 36 ש"ח כולל מע"מ
שיחות לחו"ל: 100 דקות שיחה לחו"ל ל-27 יעדים נייחים
הטבת הצטרפות: ספק HOTnet במהירות של עד 100MB למשך חצי שנה ללא עלות
וגלישה בנפח 2GB בחו''ל ל-30 יעדים
מידע נוסף: בתום חבילת הגלישה תחול האטת קצב.
מחיר לאחר מכסה

פרטי המסלול: שיחות (3,000 דקות) והודעות (3,000) לכל היעדים בארץ (נייח ונייד) + 100GB נפח גלישה + 100 דקות שיחה לחו"ל
מחיר: 42 ש"ח לחודש + מע"מ למשך שנתיים ולאחר מכן, 50.42 ש"ח לחודש + מע"מ
SIM: ללא עלות ודמי חיבור בסך 36 ש"ח כולל מע"מ
שיחות לחו"ל: 100 דקות שיחה לחו"ל ל-27 יעדים נייחים
הטבת הצטרפות: ספק HOTnet במהירות של עד 100MB למשך חצי שנה ללא עלות
וגלישה בנפח 2GB בחו''ל ל-30 יעדים
מידע נוסף: בתום חבילת הגלישה תחול האטת קצב.
מחיר לאחר מכסה (דקות/SMS) כולל מע"מ: 0.10 ש"ח, הודעת MMS בעלות 1.99 ש"ח כולל מע"מ.
SMS/ דקת שיחה יוצאת/נכנסת/מקומית/ במחיר 0.99 אג'
המסלול מיועד לעסקים בלבד ומותנה בהצגת תעודת עוסק מורשה/חברה בע"מ

השאר פרטים ונציג יחזור אליך
לקוחות קיימים? לפניות בנושא שירות חייגו: 1800-800-053 שיחת חינם או 2211* מהנייד
40GB ללא הגבלה ל- 4 מנויים - לעסקים
40GB
ללא הגבלה
ללא הגבלה
300 דק' לחו"ל
SIM חינם
25 00
לחודש למנוי+מע"מ
ניתן להשוות עד 4 חבילות מאותו תחום

פרטים נוספים

פרטי המסלול: 3,000 דקות שיחה ו-3,000 הודעות + 40GB נפח גלישה + 300 דקות שיחה לחו"ל
מחיר: 25 ש"ח לחודש + מע"מ למנוי למשך שנתיים (4 מנויים ב-100 ש"ח + מע"מ)
SIM: ללא עלות
שיחות לחו"ל: 300 דקות שיחה לחו"ל ל-35 יעדים נייחים
הטבה: ספק HOTnet במהירות של עד 100MB למשך חצי שנה ללא עלות
מידע נוסף: בתום חבילת הגלישה תחול האטת קצב
הודעת MMS בעלות 1.99 ש"ח כולל מע"מ
המסלול מיועד לעסקים בלבד ומותנה בהצגת תעודת עוסק מורשה/חברה בע"מ

פרטי המסלול: 3,000 דקות שיחה ו-3,000 הודעות + 40GB נפח גלישה + 300 דקות שיחה לחו"ל
מחיר: 25 ש"ח לחודש + מע"מ למנוי למשך שנתיים (4 מנויים ב-100 ש"ח + מע"מ)
SIM: ללא עלות
שיחות לחו"ל: 300 דקות שיחה לחו"ל ל-35 יעדים נייחים
הטבה: ספק HOTnet במהירות של עד 100MB למשך חצי שנה ללא עלות
מידע נוסף: בתום חבילת הגלישה תחול האטת קצב
הודעת MMS בעלות 1.99 ש"ח כולל מע"מ
המסלול מיועד לעסקים בלבד ומותנה בהצגת תעודת עוסק מורשה/חברה בע"מ

השאר פרטים ונציג יחזור אליך
לקוחות קיימים? לפניות בנושא שירות חייגו: 1800-800-053 שיחת חינם או 2211* מהנייד
50GB ללא הגבלה ל-3 מנויים ויותר - לעסקים
50GB
ללא הגבלה
ללא הגבלה
300 דק' לחו"ל
SIM חינם
21 00
לחודש למנוי+מע"מ
ניתן להשוות עד 4 חבילות מאותו תחום

פרטים נוספים

פרטי המסלול: 3,000 דקות שיחה ו-3,000 הודעות + 50GB נפח גלישה + 300 דקות שיחה לחו"ל
מחיר: 21 ש"ח לחודש + מע"מ למשך שנה לקו (למצרפים 3 מנויים ומעלה)
SIM: ללא עלות ודמי חיבור בסך 36 ש"ח כולל מע"מ
שיחות לחו"ל: 300 דקות שיחה לחו"ל ל-35 יעדים נייחים
הטבה: ספק HOTnet במהירות של עד 100MB למשך חצי שנה ללא עלות
מידע נוסף: בתום חבילת הגלישה תחול האטת קצב
הודעת MMS בעלות 1.99 ש"ח כולל מע"מ
המסלול מיועד לעסקים בלבד ומותנה

פרטי המסלול: 3,000 דקות שיחה ו-3,000 הודעות + 50GB נפח גלישה + 300 דקות שיחה לחו"ל
מחיר: 21 ש"ח לחודש + מע"מ למשך שנה לקו (למצרפים 3 מנויים ומעלה)
SIM: ללא עלות ודמי חיבור בסך 36 ש"ח כולל מע"מ
שיחות לחו"ל: 300 דקות שיחה לחו"ל ל-35 יעדים נייחים
הטבה: ספק HOTnet במהירות של עד 100MB למשך חצי שנה ללא עלות
מידע נוסף: בתום חבילת הגלישה תחול האטת קצב
הודעת MMS בעלות 1.99 ש"ח כולל מע"מ
המסלול מיועד לעסקים בלבד ומותנה בהצגת תעודת עוסק מורשה/חברה בע"מ

השאר פרטים ונציג יחזור אליך
לקוחות קיימים? לפניות בנושא שירות חייגו: 1800-800-053 שיחת חינם או 2211* מהנייד
100GB ללא הגבלה ל-4 מנויים ויותר - לעסקים
100GB
ללא הגבלה
ללא הגבלה
300 דק' לחו"ל
SIM חינם
33 60
לחודש למנוי+מע"מ
ניתן להשוות עד 4 חבילות מאותו תחום

פרטים נוספים

פרטי המסלול: 3,000 דקות שיחה ו-3,000 הודעות לכל היעדים בארץ (נייח ונייד) + 100GB נפח גלישה + 300 דקות שיחה לחו"ל
מחיר: 33.6 ש"ח לחודש + מע"מ לקו למשך שנתיים ולאחר מכן, המחיר עולה ב-15 ש"ח (למצרפים 4 מנויים ומעלה)
SIM: ללא עלות ודמי חיבור בסך 36 ש"ח כולל מע"מ
שיחות לחו"ל: 300 דקות שיחה לחו"ל ל-35 יעדים נייחים
הטבה: ספק HOTnet במהירות של עד 100MB למשך חצי שנה ללא עלות
מידע נוסף: בתום חבילת הגלישה תחול האטת קצב.
הודעת MMS בעלות 1.99 ש"ח כולל

פרטי המסלול: 3,000 דקות שיחה ו-3,000 הודעות לכל היעדים בארץ (נייח ונייד) + 100GB נפח גלישה + 300 דקות שיחה לחו"ל
מחיר: 33.6 ש"ח לחודש + מע"מ לקו למשך שנתיים ולאחר מכן, המחיר עולה ב-15 ש"ח (למצרפים 4 מנויים ומעלה)
SIM: ללא עלות ודמי חיבור בסך 36 ש"ח כולל מע"מ
שיחות לחו"ל: 300 דקות שיחה לחו"ל ל-35 יעדים נייחים
הטבה: ספק HOTnet במהירות של עד 100MB למשך חצי שנה ללא עלות
מידע נוסף: בתום חבילת הגלישה תחול האטת קצב.
הודעת MMS בעלות 1.99 ש"ח כולל מע"מ
המסלול מיועד לעסקים בלבד ומותנה בהצגת תעודת עוסק מורשה/חברה בע"מ

השאר פרטים ונציג יחזור אליך
לקוחות קיימים? לפניות בנושא שירות חייגו: 1800-800-053 שיחת חינם או 2211* מהנייד

מפעילות סלולר נוספות:

הוט מובייל עסקים

הוט מובייל עסקים הינה תכנית חדשה מבית חברת HOT המאפשרת מסלולים וחבילות תקשורת לעסקים.

השירותים של הוט עסקים כוללים: שירותי מירס לעסקים, שיחות בינלאומיות חסכניות ומגוון אפליקציות ושירותים מותאמים לעסקים מכל סוג ביניהם: ג'ינגל עסקי, גיבוי מידע, ניהול צי-רכב, שעון נוכחות, שירותי סלולריים עסקיים, שינוי קידומת מ-057 ל-053, שירותי טלפוניה, ומגוון מכשירים מהיצרנים המובילים ובמחירים משתלמים ללקוחות עסקיים.

הוט מובייל עסקים מציעה מגוון חבילות משתלמות המותאמות לעסקים קטנים, בינוניים וגדולים. התכנית מאפשרת מגוון חבילות חדשות המאפשרת לבעלי חברות, בעלי עסקים ועובדיהם לגלוש באינטרנט ללא הגבלה, וזאת תוך שהחברה טוענת כי חווית הגלישה שלה הינה מהמהירות בישראל.

שירותי תמיכה:
לתמיכה במוצרי הסלולר לחצו כאן>
לשירות לקוחות ומכירה התקשרו – 2211*

הוט מובייל חבילות ומבצעים לעסקים
הוט מובייל עסקים מציעה מגוון חבילות ושירותים לעסקים קטנים, בינוניים וגדולים מכל הסוגים. החברה מתאימה את השירותים שלה לכל העסקים והחברות תוך שהיא מציעה מגוון חבילות תקשורת, מכשירים, ושירותים המותאמים אישית לעובדים, מנהלים ואנשי עסקים. לחברה מגוון מכשירים מהיצרנים המובילים ובמחירים משתלמים ללקוחות עסקיים. בשל המחירים וההצעות המשתלמות – יכולים בעלי עסקים וחברות ליהנות מתחרות בריאה בשוק הסלולר.

רוצים להתעדכן בחבילות חדשות לפני כולם? הירשמו עכשיו!