50GB ללא הגבלה
50GB
ללא הגבלה
ללא הגבלה
29 90
לחודש
ניתן להשוות עד 4 חבילות מאותו תחום

פרטים נוספים

פרטי המסלול: שיחות והודעות ללא הגבלה* + גלישה בנפח 50GB + שיחות לחו"ל: 500 דק'
מחיר: 29.9 ש"ח לחודש למשך שנתיים ולאחר מכן בעלות 99 ש"ח לחודש
SIM: בעלות 9.9 ש"ח ללקוח חדש
מידע נוסף: *עד 3,000 דקות ועד 3,000 הודעות
ללקוחות קיימים של חברת פלאפון ומותגי המשנה, המעבר כרוך בתשלום חד פעמי ויש להתקשר לשירות לקוחות: 1800-050-166

פרטי המסלול: שיחות והודעות ללא הגבלה* + גלישה בנפח 50GB + שיחות לחו"ל: 500 דק'
מחיר: 29.9 ש"ח לחודש למשך שנתיים ולאחר מכן בעלות 99 ש"ח לחודש
SIM: בעלות 9.9 ש"ח ללקוח חדש
מידע נוסף: *עד 3,000 דקות ועד 3,000 הודעות
ללקוחות קיימים של חברת פלאפון ומותגי המשנה, המעבר כרוך בתשלום חד פעמי ויש להתקשר לשירות לקוחות: 1800-050-166

השאר פרטים ונציג יחזור אליך
לקוחות קיימים? לפניות בנושא שירות חייגו: 1-800-050-333 מכל טלפון או 169* ברשת פלאפון או 9616* מהנייד
120GB ללא הגבלה
120GB
ללא הגבלה
ללא הגבלה
500 דק' לחו"ל
39 90
לחודש
ניתן להשוות עד 4 חבילות מאותו תחום

פרטים נוספים

פרטי המסלול:  שיחות והודעות ללא הגבלה* + חבילת גלישה בנפח 120 ג'יגה
מחיר: 39.9 ש"ח לחודש למשך שנתיים ולאחר מכן בעלות 99 ש"ח לחודש
SIM: בעלות 9.9 ש"ח ללקוח חדש
שיחות לחו"ל:  500 דקות שיחה בחודש בחו"ל לנייחים במדינות נבחרות (ארה"ב וקנדה גם לניידים) בחיוג 014 באמצעות בזק בינלאומי למשך 36 חודשים
מידע נוסף: בצירוף 2-10 מנויים: 29.9 ש"ח לחודש לכל מנוי, מהקו הראשון
*עד 3,000 דקות ועד 3,000 הודעות
ללקוחות קיימים של חברת פלאפון ומותגי המשנה, המעבר כרוך

פרטי המסלול:  שיחות והודעות ללא הגבלה* + חבילת גלישה בנפח 120 ג'יגה
מחיר: 39.9 ש"ח לחודש למשך שנתיים ולאחר מכן בעלות 99 ש"ח לחודש
SIM: בעלות 9.9 ש"ח ללקוח חדש
שיחות לחו"ל:  500 דקות שיחה בחודש בחו"ל לנייחים במדינות נבחרות (ארה"ב וקנדה גם לניידים) בחיוג 014 באמצעות בזק בינלאומי למשך 36 חודשים
מידע נוסף: בצירוף 2-10 מנויים: 29.9 ש"ח לחודש לכל מנוי, מהקו הראשון
*עד 3,000 דקות ועד 3,000 הודעות
ללקוחות קיימים של חברת פלאפון ומותגי המשנה, המעבר כרוך בתשלום חד פעמי ויש להתקשר לשירות לקוחות: 1800-050-166

השאר פרטים ונציג יחזור אליך
לקוחות קיימים? לפניות בנושא שירות חייגו: 1-800-050-333 מכל טלפון או 169* ברשת פלאפון או 9616* מהנייד
200GB ללא הגבלה
200GB
ללא הגבלה
ללא הגבלה
500 דק' לחו"ל
39 90
לחודש
ניתן להשוות עד 4 חבילות מאותו תחום

פרטים נוספים

פרטי המסלול:  שיחות והודעות ללא הגבלה* + חבילת גלישה בנפח 200GB
מחיר: 39.9 ש"ח לחודש למשך שנתיים ולאחר מכן בעלות 99 ש"ח לחודש
SIM: בעלות 9.9 ש"ח ללקוח חדש
שיחות לחו"ל:  500 דקות שיחה בחודש בחו"ל לנייחים במדינות נבחרות (ארה"ב וקנדה גם לניידים) בחיוג 014 באמצעות בזק בינלאומי למשך 36 חודשים
מידע נוסף: בצירוף 2-10 מנויים: 34.9 ש"ח לחודש לכל מנוי
*עד 3,000 דקות ועד 3,000 הודעות.
ללקוחות קיימים של חברת פלאפון ומותגי המשנה, המעבר כרוך בתשלום חד פעמי

פרטי המסלול:  שיחות והודעות ללא הגבלה* + חבילת גלישה בנפח 200GB
מחיר: 39.9 ש"ח לחודש למשך שנתיים ולאחר מכן בעלות 99 ש"ח לחודש
SIM: בעלות 9.9 ש"ח ללקוח חדש
שיחות לחו"ל:  500 דקות שיחה בחודש בחו"ל לנייחים במדינות נבחרות (ארה"ב וקנדה גם לניידים) בחיוג 014 באמצעות בזק בינלאומי למשך 36 חודשים
מידע נוסף: בצירוף 2-10 מנויים: 34.9 ש"ח לחודש לכל מנוי
*עד 3,000 דקות ועד 3,000 הודעות.
ללקוחות קיימים של חברת פלאפון ומותגי המשנה, המעבר כרוך בתשלום חד פעמי ויש להתקשר לשירות לקוחות: 1800-050-166

השאר פרטים ונציג יחזור אליך
לקוחות קיימים? לפניות בנושא שירות חייגו: 1-800-050-333 מכל טלפון או 169* ברשת פלאפון או 9616* מהנייד
2-10 מנויים 120GB ללא הגבלה
120GB
ללא הגבלה
ללא הגבלה
500 דק' לחו"ל
29 90
לחודש למנוי
ניתן להשוות עד 4 חבילות מאותו תחום

פרטים נוספים

פרטי המסלול: שיחות והודעות ללא הגבלה* + גלישה בנפח 120GB
מחיר: 29.9 ש"ח לחודש למנוי למשך שנתיים למנוי ולאחר מכן בעלות 99 ש"ח לחודש
SIM: בעלות 9.9 ש"ח ללקוח חדש
שיחות לחו"ל: 500 דקות שיחה בחודש בחו"ל לנייחים במדינות נבחרות (ארה"ב וקנדה גם לניידים) בחיוג 014 באמצעות בזק בינלאומי למשך 36 חודשים
מידע נוסף: בצירוף 2-10 מנויים המחיר הוא: 29.9 ש"ח לחודש לכל מנוי
*עד 3,000 דקות ועד 3,000 הודעות
ללקוחות קיימים של חברת פלאפון ומותגי המשנה, המעבר כרוך בתשלום חד

פרטי המסלול: שיחות והודעות ללא הגבלה* + גלישה בנפח 120GB
מחיר: 29.9 ש"ח לחודש למנוי למשך שנתיים למנוי ולאחר מכן בעלות 99 ש"ח לחודש
SIM: בעלות 9.9 ש"ח ללקוח חדש
שיחות לחו"ל: 500 דקות שיחה בחודש בחו"ל לנייחים במדינות נבחרות (ארה"ב וקנדה גם לניידים) בחיוג 014 באמצעות בזק בינלאומי למשך 36 חודשים
מידע נוסף: בצירוף 2-10 מנויים המחיר הוא: 29.9 ש"ח לחודש לכל מנוי
*עד 3,000 דקות ועד 3,000 הודעות
ללקוחות קיימים של חברת פלאפון ומותגי המשנה, המעבר כרוך בתשלום חד פעמי ויש להתקשר לשירות לקוחות: 1800-050-166

השאר פרטים ונציג יחזור אליך
לקוחות קיימים? לפניות בנושא שירות חייגו: 1-800-050-333 מכל טלפון או 169* ברשת פלאפון או 9616* מהנייד
2-10 מנויים 200GB ללא הגבלה
200GB
ללא הגבלה
ללא הגבלה
500 דק' לחו"ל
34 90
לחודש למנוי
ניתן להשוות עד 4 חבילות מאותו תחום

פרטים נוספים

פרטי המסלול: שיחות והודעות ללא הגבלה* + גלישה בנפח 200GB
מחיר: 34.9 ש"ח לחודש למנוי למשך שנתיים למנוי ולאחר מכן בעלות 99 ש"ח לחודש
SIM: בעלות 9.9 ש"ח ללקוח חדש
שיחות לחו"ל: 500 דקות שיחה בחודש בחו"ל לנייחים במדינות נבחרות (ארה"ב וקנדה גם לניידים) בחיוג 014 באמצעות בזק בינלאומי למשך 36 חודשים
מידע נוסף: מנוי אחד עולה 39.9 ש"ח לחודש
*עד 3,000 דקות ועד 3,000 הודעות
ללקוחות קיימים של חברת פלאפון ומותגי המשנה, המעבר כרוך בתשלום חד פעמי ויש להתקשר לשירות לקוחות: 1800-050-166

פרטי המסלול: שיחות והודעות ללא הגבלה* + גלישה בנפח 200GB
מחיר: 34.9 ש"ח לחודש למנוי למשך שנתיים למנוי ולאחר מכן בעלות 99 ש"ח לחודש
SIM: בעלות 9.9 ש"ח ללקוח חדש
שיחות לחו"ל: 500 דקות שיחה בחודש בחו"ל לנייחים במדינות נבחרות (ארה"ב וקנדה גם לניידים) בחיוג 014 באמצעות בזק בינלאומי למשך 36 חודשים
מידע נוסף: מנוי אחד עולה 39.9 ש"ח לחודש
*עד 3,000 דקות ועד 3,000 הודעות
ללקוחות קיימים של חברת פלאפון ומותגי המשנה, המעבר כרוך בתשלום חד פעמי ויש להתקשר לשירות לקוחות: 1800-050-166

השאר פרטים ונציג יחזור אליך
לקוחות קיימים? לפניות בנושא שירות חייגו: 1-800-050-333 מכל טלפון או 169* ברשת פלאפון או 9616* מהנייד

מפעילות סלולר נוספות:

היי מובייל

היי מובייל הינו מותג סלולר מוזל של חברת פלאפון – חברת הסלולר מהגדולות בארץ המחזיקה מותגים רבים המותאמים אישית לקהלי יעד שונים.

מותג הסלולר היי מובייל (Hii Mobile) מציע חבילות עם נפחי גלישה גדולים, שלטענת הרשת לא 'טוחנים' את חבילות הגלישה, וזאת בשל גודל החבילות ונפחי גלישה גדולים המתאימים לנוער, ילדים, חיילים וסטודנטים.

להיי מובייל היצע של חבילות המותאמות לקהל של צעירים הגולשים באינטרנט זמן ממושך. המותג מציע מסלולים וחבילות מיוחדות עם נפח גלישה גדול שאינו יורד עם הגלישה. חבילות אלא מאפשרות קבלת מוזיקה, ספריית VOD, גיבוי ענן וגלישת ילדים, תלמידים, חיילים וסטודנטים בנפח גדול במיוחד.

שירותי תמיכה:
לתמיכה  – 1800-050-333
הפעלת כרטיס SIM
על מנת לקבל כרטיס SIM יש למלא את הכתובת למשלוח הכרטיס באתר, וכרטיס הSIM יגיע אליכם עם הסבר על הפעלתו. עלות הכרטיס הינה 29 שקלים בלבד כולל משלוח.
על מנת להפעיל את כרטיס ה SIM לאחר קבלתו בדואר יש להיכנס לקישור הבא: לחץ כאן

היי מובייל חבילות

היי מובייל מגדירה עצמה כמותג סלולרי המציע חבילות מוזלות שרשתות סלולריות אחרות אינן מציעות. היי מובייל מתארחת בחברת פלאפון תוך שהיא מציעה חבילות גלישה גדולות במיוחד עם בונוסים המתאימים לגולשים צעירים שנחשבים 'משתמשים כבדים'. החבילות כוללות חבילות מוזיקה, שמירה על תכנים, שירותי גיבוי בענן, ונפח גדול במיוחד.

רוצים להתעדכן בחבילות חדשות לפני כולם? הירשמו עכשיו!